Liceul Tehnologic "Horea"

Idealul profesional îl clădim împreună!

misiunea noastră

Liceul tehnologic „Horea” Marghita reprezintă locul în care se întrepătrund creativ iniţiativa şi spiritul antreprenorial în scopul formării unor personalităţi active, implicate în comunitate şi piaţa muncii.

Liceul Tehnologic „Horea” are preocuparea:

✔ de a pregăti specialişti în domeniile şi calificările cerute pe piaţa muncii;

✔ de a dezvolta priceperi şi deprinderi care să permită elevilor să se integreze socio-profesional; 

✔ de a crea un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii;

✔ de a dezvolta parteneriate locale şi europene pentru implementarea valorilor cuprinse în ethosul şcolii şi pentru promovarea valorilor europene;

✔ de a îmbunătăţi sistemul de management şi de asigurare a calităţii, pentru ridicarea calităţii educaţiei oferite;

✔ de a motiva elevii pentru realizarea de performanțe;

✔ de a forma şi de a dezvolta la elevi valori etice şi democratice;

✔ de a pregăti elevii pentru viaţă.

Liceul Tehnologic "Horea"

Viziunea noastră

Idealul profesional îl clădim prin formarea absolventului capabil să se adapteze exigenţelor în schimbare ale pieţei muncii, să-şi valorifice spiritul de creativitate, deschis dialogului, responsabil de propria-i instruire şi formare.

Liceul Tehnologic „Horea” oferă posibilitatea elevilor de a se forma pe o rută profesională directă sau progresivă, de a-şi forma competenţe teoretice şi practice la standarde europene care să le permită integrarea socio-profesională sau continuarea studiilor, valorificând astfel pregătirea tehnică dobândită.

Profesionalism în Educație

Învățământ liceal

Comerț
Economic
Turism și alimentație
Agricultură

Învățământ profesional

Estetica și Igiena corpului omenesc
Industrie textilă și pielărie
Turism și alimentație
Mecanică

Învățământ seral

Comerț

“Educația este ceea ce supraviețuiește după ce tot ce a fost învățat a fost uitat!” - Burrhus Frederic Skinner Strada Ion Luca Caragiale, Marghita 415300

 0259362302

 gra_horea_marghita@yahoo.com

 https://www.facebook.com/horeamarghita/