Momente din viața liceului

ultimele noutăți

Eveniment – „Învățământul Tehnologic, pilon al dezvoltării durabile a unei comunități”

Liceul Tehnologic „HOREA” din Marghita împreună cu Asociația Profesională „PROBUSINESS” Marghita, organizează evenimentul cu tema „Învățământul Tehnologic, pilon al dezvoltării durabile a unei comunități”. La acest eveniment va participa, ca invitat special „ASOCIAȚIA FIRMELOR BIHORENE” fiind invitați toți antreprenorii din zona Marghita. Scopul acestei acțiuni este de a promova și dezvolta învățământul profesional de tip

Read More

ANUNȚ OCUPARE POST LABORANT, OCUPARE POST MUNCITOR

Anunţ concurs LABORANT Anunţ concurs MUNCITOR

Read More

Locuri libere după a doua etapă de admitere, an școlar 2020-2021

L.T.HOREA MARGHITA- Locuri libere etapa a 2-a admitere

Read More

Program pregătire bacalaureat 06.07-17.08.2020

Program pregătire BACALAUREAT

Read More

Graficul examenelor de corigență 2019-2020

Graficul examenelor de corigenţă

Read More

Rezultate examen certificare profesională – Nivel 3

Rezultate examen certificare profesională nivel 3

Read More

Cerere contestaţii bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

Notă de informare Model_cerere contestaţii_2020 Cerere tip contestații bacalaureat 2020 – actualizată Precizări: – dacă contestația va fi trimisă online, pe email-ul școlii, aceasta trebuie semnată de către titular/ împuternicit, fiind însoțită de: – copie după cartea de identitate/buletinul titularului SAU – împuternicirea notarială și copie după cartea de identitate/buletinul împuternicitului Date de contact: –

Read More

Înscriere învățământ profesional 2020-2021

Înscriere învățământ profesional an școlar 2020-2021 Perioada de înscriere: 29.06.2020 – 03.07.2020 De luni-joi între orele 08:00-16:30 vineri între orele 08:00-14:00 Acte necesare pentru înscriere: – cerere de înscriere – copie carte de identitate (elev, părinți) – copie certificat de naștere elev (conform cu originalul) – foaie matricolă clasele V-VIII original – adeverință medic de

Read More

Rezultate competențe digitale

Rezultate competenţe digitale

Read More

Rezultate competențe lingvistice – limba engleză

Rezultate competenţe lingvistice- limba engleză

Read More

Rezultate competențe lingvistice – limba română

Rezultate competenţe lingvistice comunicare orală limba română

Read More

Rezultate Examen de Certificare a Competențelor Profesionale Nivel 4

Rezultate examen certificare competenţe nivel 4 – Sesiunea iunie 2020

Read More

Teme de proiect propuse pentru Examenul de Certificare a Calificării Profesionale Nivel 3

Lista temelor propuse pentru examenul de certificare a calificării profesionale Nivel 3 an școlar 2019-2020

Read More

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.