Materiale

  • -

Materiale

RESURSELE MATERIALE ALE ŞCOLII CUPRIND:

– 5 corpuri de clădiri destinate sălilor de clasă, cabinetelor şi laboratoarelor şcolare
– 23 săli de clasă
– 10 laboratoare şi cabinete: biologie, fizică, chimie, informatică, protecţia mediului, veterinar, mecanic, comerţ, mecatronică
– 3 ateliere mecanice
– un parc de maşini agricole şi tractoare
– o clădire pentru internat
– o sală festivă
– o cantină
– fermă zootehnică
– 10 ha teren agricol
– livadă pomi fructiferi
– 2 terenuri de sport
– o sală de gimnastică