Author Archives: adminA

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

  • 0

Cerere contestaţii bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

Category : Rezultate școlare

Notă de informare

Model_cerere contestaţii_2020

Cerere tip contestații bacalaureat 2020 – actualizată

Precizări:
– dacă contestația va fi trimisă online, pe email-ul școlii, aceasta trebuie semnată de către titular/ împuternicit, fiind însoțită de:
– copie după cartea de identitate/buletinul titularului SAU
– împuternicirea notarială și copie după cartea de identitate/buletinul împuternicitului

Date de contact:
– email: bac.horea2020@gmail.com
– telefon: 0259 362 302


  • 0

Înscriere învățământ profesional 2020-2021

Category : Rezultate școlare

Înscriere învățământ profesional an școlar 2020-2021

Perioada de înscriere: 29.06.2020 – 03.07.2020
De luni-joi între orele 08:00-16:30
vineri între orele 08:00-14:00
banner-occupations
Acte necesare pentru înscriere:
– cerere de înscriere
– copie carte de identitate (elev, părinți)
– copie certificat de naștere elev (conform cu originalul)
– foaie matricolă clasele V-VIII original
– adeverință medic de familie


  • 0

  • 0

  • 0