Category Archives: Rezultate școlare

  • 0

Anunț concurs inginer

Category : Rezultate școlare

În documentul de mai jos regăsiți toate detaliile privind concursul de inginer

Anunţ concurs inginer


  • 0

Proiect – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Category : Rezultate școlare

În urma verificării tehnico-economice a cererii de finanţare, AM POIM, prin Comisia de evaluare, constată respectarea criteriilor, în conformitate cu Ghidul Solicitantului și aprobă proiectul „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Horea” Marghita, judeţul Bihor”, cod MySMIS 146676, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Proiectul contribuie la atingerea Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 precum şi la atingerea indicatorului de rezultat al programului, conform Ordinului 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare. Obiectivul general al proiectului este protejarea sanatatii populatiei prin limitarea raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2 la nivelul Liceului Tehnologic „Horea” Marghita, ca urmare a asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare in acest context, conditii obtinute prin implementarea prezentului proiect. Prin interventia POIM se realizeaza dotarea Liceului Tehnologic „Horea” Marghita cu echipamente de protectie, dispozitive medicale mobile destinate asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei cu virusul SARS-CoV-2 si pentru gestionarea situatiei de urgenta provocata de criza COVID – 19.
Bugetarea proiectului: 1.202.579,53 lei


  • 0

  • 0

Informații referitoare la deschiderea anului școlar 2021-2022

Category : Rezultate școlare

În cadrul Liceului Tehnologic „HOREA” Marghita, festivitatea de deschidere a anului școlar 2021-2022 se va desfășura astfel:

I. Clasele X, XI și XII
Elevii claselor X, XI, și XII :
1.Vor participa la ora de dirigenție organizată în sălile de clasă proprii, împreună cu profesorii diriginți în intervalul 8,00 – 10,00.
2.Vor avea acces în curtea liceului pe Poarta Principală și vor merge direct în sala de clasă, începând cu ora 8,00.
3.Purtarea măștii este obligatorie în incinta liceului pe toată durata activităților.
4.Părinții elevilor din aceste clase nu au acces în școală.

II. Clasa a IX-a
Festivitatea de deschidere a anului școlar pentru clasele de debut se desfășoară în curtea interioară a liceului astfel:

Ora 8,30 – festivitatea de deschidere a anului școlar pentru clasele a IX-a.

1. Elevii și părinții vor avea acces în școală pe Poarta Principală, direct în curtea interioară a liceului, începând cu ora 8,00.
2. Elevii se vor așeza în ordinea alfabetică a claselor în locul marcat, pe terenul de sport.
3. Părinții se vor așeza pe partea stângă a curții, partea dinspre terenul de sport.
4. Purtarea măștii este obligatorie pentru elevi și părinți.
5. Persoanele fără mască nu vor avea acces în curtea liceului.
6. După festivitate elevii vor intra în sălile de clasă conduși de diriginți.
7. Părinții nu au acces în clădirile școlii și vor părăsi curtea liceului pe poarta principală.


  • 0

Anunț concurs administrator financiar (contabil șef)

Category : Rezultate școlare

Condițiile de participare la concurs le regăsiți în documentul de mai jos

Anunț concurs Administrator financiar (Contabil șef)


  • 0

Corigențe 2020-2021

Category : Rezultate școlare

Grafic derulare corigențe an școlar 2020-2021

Nota corigente 2021


  • 0

Eveniment – „Învățământul Tehnologic, pilon al dezvoltării durabile a unei comunități”

Category : Rezultate școlare

Foaia noastră-2020-design 1 - Copy
Liceul Tehnologic „HOREA” din Marghita împreună cu Asociația Profesională „PROBUSINESS” Marghita, organizează evenimentul cu tema „Învățământul Tehnologic, pilon al dezvoltării durabile a unei comunități”. La acest eveniment va participa, ca invitat special „ASOCIAȚIA FIRMELOR BIHORENE” fiind invitați toți antreprenorii din zona Marghita. Scopul acestei acțiuni este de a promova și dezvolta învățământul profesional de tip dual precum și mediul antreprenorial din această parte a județului Bihor.
Evenimentul va avea loc Marți, 16.03.2021 la ora 17:00, în cadrul Liceului Tehnologic „HOREA” din Marghita, str. I.L. Caragiale, nr. 44.
Contact la telefon: 0746026027.


  • 0

  • 0

  • 0