Cerere contestaţii bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2020

Notă de informare Model_cerere contestaţii_2020 Cerere tip contestații bacalaureat 2020 – actualizată Precizări: – dacă contestația va fi trimisă online, pe email-ul școlii, aceasta trebuie semnată de către titular/ împuternicit, fiind însoțită de: – copie după cartea de identitate/buletinul titularului SAU – împuternicirea notarială și copie după cartea de identitate/buletinul împuternicitului Date de contact: – […]

Înscriere învățământ profesional 2020-2021

Înscriere învățământ profesional an școlar 2020-2021 Perioada de înscriere: 29.06.2020 – 03.07.2020 De luni-joi între orele 08:00-16:30 vineri între orele 08:00-14:00 Acte necesare pentru înscriere: – cerere de înscriere – copie carte de identitate (elev, părinți) – copie certificat de naștere elev (conform cu originalul) – foaie matricolă clasele V-VIII original – adeverință medic de […]