Istoric

1990 – 1 septembrie 1990 – Școala Profesională de Mecanici Agricoli Marghita se transformă în Grupul Școlar Agricol Marghita.
1994 – Prima promoție de liceu din istoria școlii.
1995 -La propunerile venite din școala, Ministerul Educației și Învățământului acordă Grupului Școlar Agricol Marghita numele de ,,Horea,, care devine patronul spiritual al școlii .
1995 – Debutează primele manifestări sub numele de Zilele Şcolii.
1997 – Inundațiile din 14-15 iunie 1997 produc mari distrugeri în școală. Au fost necesare mari eforturi în următorii ani pentru refacerea unității.
1997 – 15 noiembrie 1997 În condițiile deosebite după întâmplările din iunie, într-o zi ploioasă de toamnă, dar caldă în sufletele elevilor și dascălilor, se inaugurează bustul lui Horea, care de atunci stă strajă în parcul școlii.
1998 – În școală se introduce învățământul postliceal, cu durata de doi ani, și două specializări : « Finanțe-contabilitate » și «Control sanitar veterinar »
1999 – Se organizează prima acțiune de parteneriat cu o școala din afara ţării. Elevii şi dascălii de la G.R.A Horea vor vizita Colegiul Tehnic din Geel (Belgia), iar în anul 2000 va avea loc o vizită reciprocă.
2003 – Apare primul număr al revistei școlii :Foaia Noastră.
2003 – În cadrul Grupului Școlar Horea Marghita sunt înființate primele clase de la Școala de Arte și Meserii.
1998 – 2005 Elevii școlii obțin mai multe premii, mențiuni, clasificări fruntașe la olimpiadele școlare, concursurile pe meserii.
2005
– Se aprobă proiectul construirii noii clădiri destinată spațiilor de învățământ
2005 – Sunt organizate noi acțiuni de parteneriat intern și extern cu școli din : Turcia, Lituania, Belgia, România.
2005 – Grupul Școlar Horea Marghita împlinește 15 ani de existența !
2006 – Se inaugurează un nou corp de clădire cu 6 săli, destinat pentru laboratoare de biologie, fizică, chimie, mecatronică, comerț și bibliotecă.