Misiunea Școlii


Liceul Tehnologic „Horea” Marghita  este un centru de resurse educaţionale şi de servicii oferite comunităţii locale. Misiunea  sa este de a pregăti forţa de muncă necesară în zonă, meserii şi specialişti pentru profesii tradiţionale- cum sunt cele din domeniul agriculturii şi industriei uşoare- dar şi altele noi apărute în condiţiile transformărilor social economice din ultimii ani.

„Şcoala propune un învaţământ formativ urmărind integrarea absolvenţilor săi în viaţa comunităţii, obţinea de locuri de muncă, depăşirea dificultăţilor economice ale tranziţiei. ”
Totodată şcoala urmăreşte educarea tinerilor care trec pragul în spiritul respectului pentru valori fundamentale apreciate de poporul român: respect pentru muncă, respect pentru tradiţie, respect pentru legi şi reguli de convieţuire în societate.
Ne propunem organizarea unui centru şcolar tehnologic modern, atât în procesul instructiv educativ, cât şi din punct de vedere al infrastructurii, al managementului, integrării învaţământului românesc cu cel european.
Şcoala îşi propune să facă o educaţie formativă centrată pe elev.