Misiunea liceului „Horea”

Liceul Tehnologic „Horea” Marghita reprezintă locul în care se întrepătrund creativ iniţiativa şi spiritul antreprenorial în scopul formării unor personalităţi active, implicate în comunitate şi piaţa muncii.
Liceul Tehnologic „Horea” are preocuparea:
– de a pregăti specialişti în domeniile şi calificările cerute pe piaţa muncii;
– de a dezvolta priceperi şi deprinderi care să permită elevilor să se integreze socio-profesional;
– de a crea un climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală pentru elevii şcolii;
– de a dezvolta parteneriate locale şi europene pentru implementarea valorilor cuprinse în ethosul şcolii şi pentru promovarea valorilor europene;
– de a îmbunătăţi sistemul de management şi de asigurare a calităţii, pentru ridicarea calităţii educaţiei oferite;
– de a motiva elevii pentru realizarea de performanțe;
– de a forma şi de a dezvolta la elevi valori etice şi democratice;
– de a pregăti elevii pentru viaţă.