Istoria liceului Horea

Clădit pe fundațiile unei școli profesionale, Liceul Tehnologic Horea este o școală cu o ascensiune spectaculoasă.

1951

  Ia fiinţă Staţiunea de Maşini şi Tractoare (SMT – Marghita), sediul şi întreaga baza materială au fost amplasate la marginea comunei Marghita. 

   Pe acest amplasament se găseau: un grajd, o casă în ruină, o pivniţă iar azi fostul grajd modernizat este baza fermei zootehnice a Liceului Tehnologic „Horea”. 

   În acelaşi an se construiesc două şoproane pentru adăpostirea tractoarelor şi maşinilor agricole. Unul din ele va fi transformat mai târziu (1963) în prima clădire a şcolii profesionale iar celălalt în ateliere şcolare. 

    Se mai construieşte o cantină şi trei dormitoare pentru personalul SMT (actuala cantină a Liceului Tehnologic „Horea” şi birourile aparţinând firmei private).

1961

  Nevoia de personal calificat a determinat organizarea în 1955 a unei prime forme de pregătire.

   Ia fiinţă Şcoala profesională de mecanici agricoli care urma să aparţină de Consiliul Superior al Agriculturii, iar de organizarea procesului instructiv-educativ se ocupa Ministerul Învăţământului. 

   Sunt amenajate două săli de clasă şi trei dormitoare într-un fost şopron. În anul şcolar următor 1962-1963 planul de şcolarizare cuprindea şase clase pentru anul I (240 elevi) şi două clase anul II. 

   În 1963 începe construcţia unui nou imobil pentru internat şi birouri (actualul corp B – secţia Resurse Naturale şi Protecţia Mediului) care este dat în folosinţă în 1965.

1965

 Din 1965 funcţionează o bibliotecă care în primul an dispunea de 1.000 volume, cărţi de beletristică şi de specialitate.

1971-1973

  Școala a suferit mari pagube materiale datorită inundaţiilor, mobilierul şcolii fiind distrus, au fost afectate maşinile agricole, ferma, terenurile din împrejurimi, arhiva şcolii etc.

1974

   Școala asimilează şi cursurile liceale, astfel în 1976 învăţau în şcoală peste 400 de elevi şi cursanţi, iar în anii următori numărul elevilor a crescut până la 630.

1980-1982

  Este sistematizată ferma zootehnică a şcolii, este amenajată o seră cu o suprafaţă de 120 mp, se construieşte centrala termică, sunt primite prin intermediul Ministerului Agriculturii tractoare şi maşini agricole.

1988-1989

   În şcoală sunt organizate două clase de şcoală profesională pentru fete având specializările Horticultură şi Agronomie.

1 Septembrie 1990, școala profesională se transformă în
Grup Școlar Agricol.

1991

   Se aprobă introducerea profilului economic.

1995

   Denumirea oficială a școlii devine Grup Școlar Agricol “Horea”.

1997

   Școala suferă mari pagube materiale datorită inundaţiilor, pagubele ridicându-se la 1,5 mld lei, o sumă uriaşă pentru acea perioadă. Îndepărtarea urmelor dezastrului a necesitat o perioadă mai lungă de timp, continuând şi în anii următori

1998

   Se introduce în şcoală învăţământul post-liceal.

2000

    Începând cu anul 2000 şcoala parcurge o perioada de transformare, diversificându-şi profilurile, apar specializări noi cum ar fi: 

–   liceu : tehnician pentru protecţia mediului,tehnician pentru alimentaţie publică şi turism, tehnician pentru operaţii financiare şi comerciale, tehnician pentru controlul calităţii produselor alimentare, tehnician mecatronist, biologie-chimie, tehnician în administraţie publică.

–   şcoala profesională : mecanic motoare termice, mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, electromecanic pentru aparate electrocasnice.

2012

  Începând cu anul 2012, denumirea unității se schimbă, aceasta devenind Liceul Tehnologic „HOREA” Marghita şi, o dată cu anul 2015, în urma evaluării ARACIP, în cadrul şcolii au fost autorizate să funcţioneze noi specializări, parte a învăţământului profesional – mecanic auto, bucătar, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie.


  De-a lungul anilor, Liceul Tehnologic „Horea” şi-a conturat, datorită activităţii şi muncii responsabile a cadrelor didactice, imaginea unei şcoli care oferă elevilor o bună educaţie şi perspectiva dezvoltării profesionale şi integrării socio–profesionale a absolvenţilor.

2018

  În anul 2018 s-a inaugurat noul corp de clădire, care găzduieşte:
     – 11 săli de clasă performante
     – un cabinet psihologic
     – un laborator de informatică
     – o sală de proiecte

   Liceul Tehnologic „Horea” se încadrează în sistemul de învăţământ profesional şi tehnic al judeţului Bihor, impunându-se tot mai mult ca o entitate adaptată cerinţelor societăţii de astăzi prin oferta educaţională, prin rezultate obţinute de elevii şcolii noastre şi prin formarea de specialişti, absolvenţi ai şcolii noastre, fapt ce a condus la înfiinţarea claselor de seral, specializarea Tehnician în activităţi de comerţ.


   Liceul Tehnologic „Horea” este una dintre instituţiile de profil din judeţ care are în vedere formarea profesională a tinerilor în domeniile:
– tehnic,
– agricol şi
– economic.


   Elevii instruiţi în cadrul liceului provin din diferite medii sociale şi economice din nordul judeţului nostru, regăsindu-se ca specialişti de mare valoare în majoritatea unităţilor economice din această zonă.