În urma verificării tehnico-economice a cererii de finanţare, AM POIM, prin Comisia de evaluare, constată respectarea criteriilor, în conformitate cu Ghidul Solicitantului și aprobă proiectul „Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic „Horea” Marghita, judeţul Bihor”, cod MySMIS 146676, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Proiectul contribuie la atingerea Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 precum şi la atingerea indicatorului de rezultat al programului, conform Ordinului 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin capacitate adecvată de gestionare a crizei sanitare. Obiectivul general al proiectului este protejarea sanatatii populatiei prin limitarea raspandirii infectiei cu virusul SARS-COV-2 la nivelul Liceului Tehnologic „Horea” Marghita, ca urmare a asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare in acest context, conditii obtinute prin implementarea prezentului proiect. Prin interventia POIM se realizeaza dotarea Liceului Tehnologic „Horea” Marghita cu echipamente de protectie, dispozitive medicale mobile destinate asigurarii conditiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea si diminuarea raspandirii potentiale a infectiei cu virusul SARS-CoV-2 si pentru gestionarea situatiei de urgenta provocata de criza COVID – 19.
Bugetarea proiectului: 1.202.579,53 lei

Leave a Reply