Proiecte Europene

erasmus-upb-banner-1
Proiecte ErasmusPlus

Liceul Tehnologic „Horea”, începând cu anul 2018, se află pe harta liceelor europene care au primit finanțare, câștigând până în acest moment două proiecte ERASMUS+. Programul ERASMUS+ oferă oportunități pentru elevii din învățământul vocațional – școli profesionale, licee și școli postliceale și pentru ucenici – de a se forma profesional și/sau de a dobândi experiență la locul de muncă, experiență care să le permită de asemenea dezvoltare de noi abilități și competențe de comunicare într-o limbă străină. Stagiile de formare profesională în altă țară îmbunătățesc procesul de tranziție de la educație și formare către piața muncii consolidând în același timp cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale.

„Plasamente europene – competențe sporite pentru accesul pe piața muncii”

2018-1-RO01-KA102-048057

Proiecul „Plasamente europene – competențe sporite pentru accesul pe piața muncii” a fost primul pas, câștigând în anul 2018, un grant în valoare de 151.455 euro. Scopul proiectului a fost acela de a crea oportunități pentru asigurarea de practici de formare profesională la un nivel înalt de calitate și acordarea de șanse de instruire conforme cu cerințele pieței muncii, pentru ca elevii să dobândească competențele profesionale la standardele cerute de angajatori, să-și dezvolte abilități specifice locului de muncă, să-și formeze capacitatea de a relaționa și a munci în echipă în contextul globalizării și dezvoltării tot mai accentuate din domeniul lor de formare, să se acomodeze cu condițiile concrete existente în unitățile de lucru, să-și dezvolte competențele lingvistice, civice, multiculturale.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:
1. Dobândirea de către participanți a unor competențe profesionale și a experienței de muncă în medii europene, din domeniul lor de formare, în scopul adaptării ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și creșterii șanselor de angajare.
2. Dezvoltarea competențelor cheie în vederea creșterii competitivității absolvenților în raport cu cerințele pieței muncii.
3. Formarea în rândul participanților și însoțitorilor a unei deschideri spre comunicare europeană, cunoașterea valorilor culturale europene autentice în scopul schimbării unor mentalități și creșterii șanselor de mobilitate.
4. Îmbunătățirea managementului instituțional prin utilizarea parteneriatelor transnaționale și a unor instrumente europene de recunoaștere a rezultatelor învățării pentru creșterea calității practicilor de formare profesională din cadrul școlii și recunoașterea calificărilor la nivel european.

Grupul țintă vizat a fost format dintr-un număr de 58 de formabili VET, dintre care 15 din clasa a XI a A – ciclul liceal, calificarea tehnician în turism, respectiv 43 de elevi din învățământul profesional, 22 din clasele a XI a E și a XI a D, calificările bucătar, ospătar și mecanic auto. De reținut că aceștia și-au desfășurat stagiile de practică în anul școlar trecut. În septembrie anul 2019, grupul țintă a fost întregit de 21 de elevi, proveniți tot din învățământul profesional, clasele a XI a E, respectiv a XI a D, calificările lucrător hotelier, ospătar și mecanic auto.

Cei 58 de practicanți și-au desfășurat stagiile de practică în 3 fluxuri după cum urmează:

Flux I – 12-30 noiembrie 2018, Spania, Granada, 3 săptămâni. 15 elevi de la calificarea tehnician în turism, clasa a XI a A și-au desfășurat stagiul de practică în cadrul organizațiilor de primire La Tienda del Viaje și Viajes Lauxa din Granada. Partener intermediar a fost MEP Europroject S.L Granada. Pe tot parcursul stagiului elevii au fost însoțiți de profesorii: Gabriela Olimpia SABĂU, Camelia PAP și monitorizați de directorul unității Remus SABĂU.

Flux II – 11-30 martie 2019, Cipru, Paphos, 2 săptămâni. 7 elevi de la calificarea bucătar, respectiv 8 elevi ospătari din clasa a XI a E învățământ profesional și-au desfășurat stagiul în cadrul restaurantului St. George Hotel Enterprises din Paphos. Restul de 7 elevi de la calificarea mecanic auto, clasa a XI a D s-au pregătit în cadrul service-ul auto Auto Clinic Garage LTD, Paphos. Partener intermediar: OPEI Paphos. Elevilor le-au fost alături doamnele profesoare Iulia Maria SUSAN, Adriana Georgeta ABRUDAN respectiv au fost monitorizați de directorul adjunct al unității Alina Maria CAPOTA.

Flux III – 8-20 septembrie 2019, Portugalia, Barcelos, 2 săptămâni. 6 elevi de la calificarea lucrător hotelier, clasa a XI a E învățământ profesional, au avut ocazia de a munci în timpul stagiului în cadrul hotelului de 4 stele Apulia Praia, din Apulia lângă Barcelos; alți 8 elevi de la calificarea ospătar, din aceeași clasă au avut șansa de a servi băuturi și preparate portugheze în următoarele unități de alimentație: Restaurante Cada dos Arcos, Restaurante Muralha, Pastelaria St. Eugenia, toate din orașul Barcelos. 7 elevi de la calificarea mecanic auto, clasa a XI a D și-au desfășurat stagiile de practică în service-ul auto Barcelturbo, Jobauto respectiv Oficina de Reparacoes David Octavio Martins Costa – Barcelos. Partener intermediar: Amigos de Mobilidade Barcelos. Șederea lor în Portugalia a fost acompaniată de doamnele profesoare Gabriela Olimpia SABĂU, Camelia PAP, Claudia Simona JURJ. Monitorizarea a fost făcută de contabilul unității doamna Elena Adriana BURNAR.

Pregătirea elevilor a urmărit două direcții:
– pregătirea pentru dezvoltarea competențelor și abilităților practice conform curriculumului de specialitate în scopul atingerii UC/UR cuprinse în SPP-urile calificării, în contexte reale de lucru și la parametrii conformi cu standardele europene.
– pregătire culturală și lingvistică, în timpul liber al participanților, ca parte integrantă a activității.

„Casa Europeană a muncii – sursă de performanță pentru dezvoltarea competențelor profesionale și de comunicare ale elevilor”

2019-1-RO01-KA102-061773

O altă șansă pentru liceul nostru a venit la mijlocul lunii iulie 2019, când am primit vestea contractării unui nou proiect. „Casa Europeană a muncii – sursă de performanță pentru dezvoltarea competențelor profesionale și de comunicare ale elevilor” este titlul proiectului care a primit o finanțare europeană în valoare de 148.270 euro.
Vor fi implicați 48 de elevi ai liceului nostru, repartizați în trei fluxuri, în țări diferite precum Portugalia, Spania și Cipru, în funcție de specialitatea acestora:
– tehnician în activități economice (învățământ liceal)
– tehnician în activități de comerț (învățământ liceal)
– ospătar (învățământ profesional)
Elevii noștri vor fi însoțiți de cadre didactice din cadrul școlii, bine pregătite profesional și care pot reprezenta cu cinste școala românească pe meleagurile Europei.

„Mobile Apps and Google Tools in Formal School Education”

2020-1-DE03-KA229-077154-4