Oferta educațională 2020-2021

SUCCESUL PROFESIEI TALE ÎNCEPE CU NOI!
Logo
Învățământ liceal

Profil: SERVICII
Calificarea profesională:
Tehnician în activități economice (14 locuri)
Tehnician în hotelărie (14 locuri)

Profil: RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
Calificarea profesională:
Tehnician în agricultură ecologică (14 locuri)
Tehnician analize produse alimentare (14 locuri)

Profil: TEHNIC
Calificarea profesională:
Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații (14 locuri)
Tehnician mecatronist (14 locuri)

Învățământ profesional

Domeniul de pregătire profesională: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE
Calificarea profesională:
Confecționer articole din piele și înlocuitori (14 locuri)
Croitor îmbrăcăminte după comandă (14 locuri)

Domeniul de pregătire profesională: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Calificarea profesională:
Bucătar (14 locuri)
Cofetar-patiser (14 locuri)

Domeniul de pregătire profesională: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
Calificarea profesională:
Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație (14 locuri)
Lucrător hotelier (14 locuri)

Domeniul de pregătire profesională: MECANICĂ
Calificarea profesională:
Mecanic agricol (14 locuri)
Sudor (14 locuri)